Sportsrideklubben

Generalforsamling 2024

Vi indkalder hermed til den årlige generalforsamlingen tirsdag den 12. marts kl. 18.30 på Selskaber i Lunden, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Formanden, herunder udvalgsformændene, aflægger beretning.
Jagtledelsen aflægger beretning.
Regnskab for 2023 fremlægges til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Forslag til lovene.
Valg af bestyrelse.
Valg af jagtledelse.
Valg af revisor.
Eventuelt, herunder hyldest af jubilarer og medlemmer, der har vundet mesterskaber.

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved en let anretning.

Vi glæder os til at se dig.

Alle medlemmer er naturligvis velkomne, men vi beder de der bliver til spisning tilmelde sig senest den 8. marts.

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til .