Desværre er genåbningen af samfundet ikke kommet så langt, at vi kan afholde generalforsamling den 29. marts, som annonceret i Ridehesten.

Bestyrelsen har besluttet at afvente en yderligere lempelse af forsamlingsforbuddet før vi fastsætter en ny dato, da vi gerne vil kunne byde ca 100 medelmmer velkommen til generalforsamlingen.

Vi beklager den ulejlighed, som aflysningen måtte afstedkomme og ser frem til at mødes på et senere tidspunkt. Orientering om ny dato for afholdelse og indkaldelse fremsendes via email til alle medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen