Kommende stævner

Københavnsmesterskab dressur H/P

Bestemmelser for Københavnsmesterskaber 2015

LB3-B

Åben for ponyer der ikke har været placeret i sværhedsgrad 3 eller højere. Kun åben for ryttere, der IKKE har startet sværhedsgrad 4 eller højere.

LA3-B

Åben for ponyer der ikke har været placeret i sværhedsgrad 5 eller højere. Kun åben for ryttere, der IKKE har startet sværhedsgrad 6 ved B-stævner.

PRI

Åben for ponyer der har opnået 60% i sværhedsgrad 3 eller højere, og som ikke har været placeret i sværhedsgrad 5 eller 6 ved B-stævner.

LA1-A

Åben for alle 5-års heste. Desuden åben for øvrige heste der ikke har været placeret i sværhedsgrad 2 eller højere og/eller ikke har opnået 60% i LA5 eller højere. Kun åben for ryttere, der IKKE har været placeret mere end 2 gange i sværhedsgrad 4 eller højere og/eller startet sværhedsgrad 6 eller højere.

LA4-A

Åben for heste der ikke har opnået 60% i MB2 eller højere. Kun åben for ryttere, der IKKE har startet sværhedsgrad 6 eller højere.

MB0-A

Åben for heste der ikke har opnået 60% i sværhedsgrad 4 eller højere. Kun åben for ryttere, der IKKE har startet sværhedsgrad 7.

MA1-A

Åben for heste der har opnået 60% i sværhedsgrad 3 eller højere, og som ikke har været startet i sværhedsgrad 6 eller højere.

 1. Mesterskaberne er kun åbne for medlemmer af Holte Rideklub (HRK), Sportsrideklubben (SPR) og Sportsrideklubben Vallensbæk (SIV). Ryttere SKAL melde til og starte for en af disse klubber. Står der forkert klub på startlisten (ikke programmet), tæller rytterens resultat i den pågældende runde ikke med i mesterskabet. Det er rytterens ansvar at sikre sig, at det er den rigtige klub, der står på startlisten.
 2. En ekvipage kan max. deltage i ét mesterskab.
 3. Mesterskaberne afvikles i flg. klasser: Pony: LB3B, LA3B og PRI. Hest: LA1A, LA4A, MB0A og MA1A.
 4. Alle klasser bedømmes af 2 dommere i kvalifikationsrunderne og 3 dommere i finalerne.
 5. Såfremt andet ikke er anført, gælder ovennævnte udelukkelser / kvalifikationer for resultater opnået ved C-stævner eller højere i kvalifikationsperioden (efter 1. januar 2013). En ekvipage, der er tilmeldt et af kvalifikationsstævnerne, og som efter tilmeldingsfristens udløb opnår pønaliteter, der udelukker denne ekvipage fra start i den tilmeldte klasse, kan i henhold til DRF’s reglement stadig starte i den tilmeldte klasse. En ekvipage kan ligeledes heller ikke udklasses fra en given klasse i løbet af turneringen. Efteranmelder en ekvipage til den første runde, hvori ekvipagen deltager i en af kvalifikationsrunderne til mesterskabet, skal ekvipagen være startberettiget på det tidspunkt, hvor ekvipagen efteranmeldes – jvf DRF’s reglement pkt. 43.1.
 6. Bemærk, såfremt en hest / pony er nedklasset til en rytter, slettes alle resultater der er opnået med tidligere ryttere. Ovenstående udelukkelser for hestens / ponyens opnåede resultater gælder således KUN for resultater opnået med den rytter, som hesten / ponyen er nedklasset til. Hesten / ponyen må KUN startes af den rytter, som hesten / ponyen er nedklasset til.
 7. Ved importerede heste / ponyer (som ikke efterfølgende er nedklasset til en dansk rytter) sidestilles resultater opnået i udlandet med tilsvarende resultater i Danmark.
 8. Alle ponyklasser afvikles udelt for alle 3 kategorier
 9. Mesterskaberne afvikles således: 1. Holte Rideklub: 7.-8. februar (1. kvalifikation) 2. Sportsrideklubben Vallensbæk: 28.-29. marts (2. kvalifikation) 3. Sportsrideklubben: 25.-26. april (3. kvalifikation) 4. Sportsrideklubben Vallensbæk: 30.-31. maj (finale) Finalen afvikles muligvis indendørs, hvis SIV’s udendørs baner ikke er færdige til finalen.
 10. Kvalifikationsklasserne afvikles som udgangspunkt som distriktsklasser (C-klasser), men kan dog afvikles som klubklasser. Finalerne afvikles som klubklasser (D-klasser). Resultaterne i finalerne kan således IKKE indberettes til Distrikt 1’s ranglister. Selvom finalerne afvikles som D-klasser, udelukkes der IKKE iht. DRF’s OUT-regler i finaleklasserne, da det er finaler, man har kvalificeret sig til, og finalerne ikke er åbne for andre end de kvalificerede ekvipager.
 11. En hest/pony må kun starte i én af kvalifikationsklasserne ved hvert kvalifikationsstævne.
 12. En hest/pony må kun starte i én af finaleklasserne. Hver rytter må kun starte én hest/pony i hver finaleklasse.
 13. En rytter må gerne skifte klub i løbet af turneringen (dog kun til en anden af de klubber der er med i Københavnsmesterskaberne det pågældende år).
 14. Indskud: kr. 200,- pr. ekvipage pr. start.
 15. Ryttere, som ønsker at deltage i Københavnsmesterskabet, skal ud over det normale anmeldelsesgebyr indbetale et indskud på kr. 250,- pr. ekvipage. Indskuddet skal betales sammen med anmeldelsen før rytteren starter i den første kvalifikationsrunde. Der offentliggøres ved 1. og 2. kvalifikation en oversigt over tilmeldte ekvipager til KBH-mesterskabet. Det er rytterens ansvar at kontrollere – inden start – at de står rigtigt på listen! Hvis de ikke står på listen, men har betalt, får de pengene retur – men kommer ikke med i mesterskabet det år. Med mindre andet er anført i propositionerne, er klasserne kun åbne for ryttere, der deltager i mesterskabet. Hvis en ekvipage får forfald inden frameldingsfristens udløb og slet ikke kommer til start i mesterskabet, får man indskuddet på kr. 250 retur.
 16. Der er ikke lodtrækning om startorden i kvalifikationsklasserne. Startorden tildeles elektronisk i stævnesystemet.
 17. Dotering i kvalifikationsklasserne: 1.– kr. 400, 2. – kr. 350, 3. – kr. 300, 4. – kr. 250, øvr. – kr. 200,-
 18. Ved overvældende tilmelding: enten prioriteres efter først-til-mølle-princippet, eller start tildeles ved elektronisk lodtrækning. Der henvises til klubbens propositioner. Den arrangerende klub KAN dog vælge at afvikle 2 eller flere afdelinger af den / de klasser, hvor der er overvældende tilmelding, således at flere (hvis muligt alle) ryttere kommer til start. Ved afvikling af mere end 1 afdeling af en given klasse, tildeles de placerede ekvipager i hver afdeling point jf. pkt. 19. De deltagende ekvipager i klassen vil blive fordelt i afdelingerne efter elektronisk lodtrækning. Starter en rytter 2 heste i den pågældende klasse, kan det forekomme (jf. lodtrækning, pkt. 16), at rytteren skal starte i hver sin afdeling med de 2 heste. Ryttere tilmeldt mesterskaberne skal have fortrinsret til at starte i kvalifikationsklasserne. Dette gælder dog ikke ved efteranmeldelse. Ved efteranmeldelse oprettes alle ekvipager i den rækkefølge, de tilmelder sig. Ryttere, der ved tilmelding ikke var tilmeldt mesterskabet og derfor er kommet på venteliste, kan IKKE rykkes op på ventelisten, selvom de efterfølgende vælger at tilmelde sig mesterskabet. Ved efteranmeldelse vil ryttere, der tilmeldes mesterskabet, heller ikke kunne springe over en venteliste med ryttere, der er tilmeldt rettidigt – uanset om rytterne på venteliste er tilmeldt mesterskabet eller ej.
 19. Point i kvalifikationsrunderne opnås på følgende måde: Nr. 1: 30 point, nr. 2: 27 point, nr. 3: 24 point, nr. 4: 22 point, nr. 5: 20 point, nr. 6: 19 point, nr. 7: 18 point, nr. 8: 17 point, nr. 9: 16 point, nr. 10: 15 point, nr. 11: 14 point, nr. 12: 13 point, nr. 13: 12 point, nr. 14: 11 point, nr. 15: 10 point, nr. 16: 9 point, nr. 17: 8 point, nr. 18: 7 point, nr. 19: 6 point, nr. 20: 5 point, nr. 21: 4 point, nr. 22: 3 point, nr. 23: 2 point, nr. 24: 1 point. Nr. 25 og derefter: 0 point. Man skal gennemføre programmet for at kunne opnå point i mesterskabet. Ekvipager, der efter endt program diskvalificeres, kan heller ikke opnå point i den pågældende kvalifikationsrunde. Såfremt kvalifikationsklasserne også er åbne for ryttere, der ikke deltager i Københavnsmesterskaberne, er det kun ryttere, der deltager i mesterskaberne, der kan opnå point.
 20. En ekvipage skal have gennemført mindst 2 kvalifikationsrunder (i samme klasse, se pkt. 21) for at kunne kvalificere sig til finalen.
 21. En ekvipage kan godt skifte klasse én gang i løbet af turneringen (der skal så ikke betales yderligere 250 kr.) – dog kun til en anden klasse, som ekvipagen er startberettiget i. En ombytning til en anden klasse vil blive betragtet som ”efteranmeldelse” i den nye klasse. Ekvipagen skal således være startberettiget i den nye klasse, første gang der tilmeldes i denne klasse – jvf. ovenstående pkt. 5 samt DRF’s reglement pkt. 43.1. Rytteren skal – inden start – tydeligt gøre sekretariatet opmærksom på, at man ønsker at skifte til en anden klasse i mesterskabet, så man kan blive flyttet til den anden klasse på oversigterne over deltagere i mesterskabet! Det er således ikke nok, at melde til i en anden klasse – listerne over tilmeldte i hvert enkelt mesterskab sammenholdes IKKE med start- eller resultatlisterne for alle klasserne. Resultatet i den første klasse slettes, og indskuddet på kr. 250 (jvf. pkt. 15) overføres til den nye klasse og indgår i finaledoteringen i denne klasse. Man kan ikke skifte tilbage til den oprindelige klasse igen. Klasseskift SKAL meddeles INDEN start i 2. kvalifikationsrunde – herefter er det for sent! Såfremt en ekvipage flyttes til en anden klasse, beregnes der ny placeringsrækkefølge i den pågældende kvalifikationsrunde (1. kvalifikationsrunde i det pågældende program) og deltagerne tildeles nye placeringer / mesterskabspoint.
 22. Er der i en kvalifikationsrunde 1-2 startende ekvipager i en klasse, vil klassen blive aflyst.
 23. Efter 3. kvalifikationsrunde findes de ryttere, der er kvalificerede til finalerne. Antallet af kvalificerede til finalerne vil være 1 pr. påbegyndt 4 startende ud fra det totale antal startende i kvalifikationsklasserne i hvert enkelt mesterskab. Dette gælder naturligvis kun ud fra antal ryttere tilmeldt mesterskaberne. F.eks: 27 startende – 7 kvalificerede, 19 startende – 5 kvalificerede. Der vil dog altid være min. 5 kvalificeret til finalen. De ekvipager med flest mesterskabspoint, samt ligeplacerede med sidst kvalificerede, går videre til finalerne.
 24. Efter 3. runde offentliggøres listerne over de kvalificerede ryttere. Listerne offentliggøres på hjemmesiden for den klub, der afvikler finalen. Det er rytternes eget ansvar at undersøge, om de er kvalificerede til finalerne, samt at få meldt til finalen. Tilmelding sker via DRF GO eller evt. pr. mail, hvis stævnearrangører tillader dette – dog uden indskud, jvf. pkt. 25.
  Der er intet startgebyr i finalerne.
 25. Ekvipager, der ikke er tilmeldt finalen ved udløb af sidste tilmeldingsfrist til finale-stævnet, slettes af listen over startberettigede til finalen. Der suppleres derefter op blandt ryttere på ”venteliste”.
  Der suppleres op ved finalerne i tilfælde af frafald. Der suppleres dog kun op ved framelding senest torsdag kl. 18 (mindst 2 dage) inden finalens afvikling. Den arrangerende klub af finalen KAN dog prøve at supplere op helt frem til finaleklassens start.
 26. Der er ikke lodtrækning om startorden i finalerne. Startorden tildeles elektronisk i stævnesystemet.
 27. Finalen: Hver ekvipage tager gennemsnittet af sine 2 bedste ridt med til finalen (med 3 decimaler). Har en ekvipage således opnået 60%, 63% og 65% tager ekvipagen 64% med til finalen. Det i finalen opnåede resultat (i %) lægges sammen med resultatet fra kvalifikationsrunden. Har en ekvipage således 64% med fra kvalifikationsrunderne og opnår 66% i finalen, er ekvipagens samlede resultat 65%. Vinderen af Københavnsmesterskabet er den ekvipage med bedst resultat sammenlagt. Ved ligeplacering til 1.pladsen i finalen, er den ekvipage, der var bedst placeret (havde flest mesterskabspoint) blandt de pågældende ekvipager efter kvalifikationsrunderne, vinder. Ved fortsat ligeplacering, er den ekvipage, der har opnået højest enkelt resultat vinder, dvs. den ekvipage der har den højeste enkeltstående %, enten fra en kvalifikationsrunde, eller fra finalen. Er der fortsat ligeplacering, er overdommerens (dommeren ved C) resultat i finalen afgørende. Er der fortsat ikke fundet en vinder, er ekvipagerne ligeplacerede. Begge ryttere vil modtage et æresdækken jf. pkt 33. Der vil ved finalen blive trukket lod om, hvem der får æresdækkenet med det samme. Den anden rytter får et æresdækken tilsendt snarest muligt, når det er købt/broderet.
 28. Der er ingen præmieoverrækkelse for resultatet i finaleklassen – kun ud fra det samlede resultat efter kvalifikationsrunderne og finalen.
 29. Dotering i finaleklasserne: De kr. 250,- som hver rytter betaler ekstra for at deltage i mesterskaberne, jvf. pkt. 15, overføres til dotering i finalen. Doteringen i finalen er således afhængig af antallet af startende i kvalifikationsklasserne, og doteringen vil derfor være højest i de klasser, med flest deltagende i kvalifikationsrunderne. Alle deltagende ekvipager i finaleklasserne bliver placeret og modtager dotering. Alle startende i finalerne SKAL således møde til præmieoverrækkelse til hest. Laveste dotering til sidstplaceret i finalen er mindst kr. 250,-.
 30. Man skal gennemføre finalen for at kunne opnå placering. Ekvipager, der udgår under finalen, vil ikke blive placeret i mesterskabet.
 31. I finalerne er der et dækken til vinderen i hver finale.

Øvrige stævner og arrangementer

9. maj
Københavnerridtet – Distance

23.-25. maj
Distrikt spring – H/P – Distriktsmesterksab hold pony + Senior individuelt

18.-21. juni
CSI3*

24.-28. juni
CSIchPJY – NM – Pony, Children, U18, U21 og U 25

3.-5. juli
DM Military – CIC1*/CIC2**

8.-9. august
Livsstilmesse

14.-16. august
Distrikt dressur H/P

12.-13. september
Distrikt spring – H/P, SJM heste + J/YR