Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30 afholder Sportsrideklubben ordinær generalforsamling på Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund. Alle medlemmer er naturligvis velkomne, men vi beder de der bliver til spisning tilmelde sig senest tirsdag den 6. marts online her eller alternativt på spr@spr.dk.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden, herunder udvalgsformændene, aflægger beretning.
  3. Jagtledelsen aflægger beretning.
  4. Regnskab for 2017 fremlægges til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Forslag til lovene
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af jagtledelse.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt, herunder hyldest af jubilarer og medlemmer, der har vundet mesterskaber. Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved en let anretning.

Bestyrelsen