Indkaldelse til generalforsamling nr. 120
Mandag den 23. marts 2020 kl. 18.30 afholder Sportsrideklubben ordinær generalforsamling på
Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund. Alle medlemmer er naturligvis velkomne, dem der ønsker at blive til spisning skal tilmelde sig senest tirsdag
den 17. marts på vores hjemmeside eller evt. på spr@spr.dk.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden, herunder udvalgsformændene, aflægger beretning.
3. Jagtledelsen aflægger beretning.
4. Regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Forslag til lovene
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af jagtledelse.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt, herunder hyldest af jubilarer og medlemmer, der har vundet mesterskaber. Efter generalforsamlingen er bestyrelsen vært ved en let anretning.

Bestyrelsen