Netværk = Kaffeklub

eller

et arbejdsrelateret maskinrum?

Hvorfor bruge tid på netværk, giver det os noget, som vi kan bruge i vores hverdag enten som en del af vores forretning eller som en personlig udvikling af vores sociale liv?

Er de personer/virksomheder som netværker, bare nogen som synes det godt at være sammen og få en gratis pause i sin travle hverdag, at man af den vej får lidt gratis samvær, det som man i dag med de nye politiske ord, kalder social kapital?

Altså en form for opsparing, som kan bruges senere, hvis der opstår behov.

Eller er netværk rendyrket forretning, hvor man kun tænker på, hvem der er den næste kunde. At man kun går målrettet efter at få lukket nogle aftaler, som giver omsætning, og øget indtjening?

NEJ, NEJ, OG NEJ

Rigtig NETVÆRKNING er heldigvis meget mere end det – et godt stærkt og sundt netværk skal bygge på:

NYSGERRIGHED –       med en sund og naturlig nysgerrighed får man lyst til, engagement

ENGAGEMENT –          når du har indlevelse og engagement, er du med til at skabe, tryghed

TRYGHED –                  når du føler dig hørt, set og tryg er det ret nemt at være, værdiskabende

VÆRDISKABENDE –   den bedste måde for dig selv og andre at skabe værdi, er ærlighed

ÆRLIGHED –                med en åben ærlig tilgang i netværket er det let at skabe, relationer

RELATIONER –             hvis du plejer dine relationer i hverdagen får du altid, kontakter

KONTAKTER –             det er måden du behandler dine kontakter på, som har betydning for hvad du og din virksomhed får som udbytte i netværket.

De her skrevne ord, er ord som betyder noget for os i vores hverdag, som har stor betydning for den måde vi er sammen på, og ikke mindst, betyder noget for den omsorg og ægte indføling vi skal vise og have for hinanden i et stærkt og godt netværk.

At det så også har meget at gøre med, og endda nok en hel del, ”at gøre” – som jeg startede med at skrive om, det sociale og forretning.

Jeg ved og er helt overbevist om, at begge dele skal være til stede, hvis man skal have en langt og givende partnerskab. Jo større kendskab, intimitet, omsorg og lyst til at hjælpe, der er til stede, jo større glæde har vi alle i at være en del af netop dette Netværk.

Selvfølgelig kan man opspare social kapital i Netværket.

En kapital som kan bruges og står til udbetaling den dag, hvor man selv får brug for hjælp og støtte i en svær situation. Har man betalt ind, så er der altid mange der vil bidrage med råd og dåd, og anden form for hjælp, hvis der skulle opstå behov for det.

Det skal være sådan, at det mest naturlige er, at man som det første kigger rundt i Netværket uanset, hvilken form for arbejdsopgave man skal løst og er rammerne og aftalerne i orden, så er jeg sikker på der er rigtig mange opgaver, som vil blive løst partner til partner.

Til stor glæde for alle i Netværket

Læs mere og se medlemmerne på https://sprnetværk.dk

Glæde er det eneste som bliver større af at blive delt.

Hans Kjærgaard