Københavnsmesterskaber 2020
Bestemmelser for Københavnsmesterskaber 2020
BEMÆRK: RYTTERE MÅ KUN DELTAGE I ÉN FINALEKLASSE! Se pkt. 21.
Pony-mesterskaber:
LB3-B Åben for ekvipager der ikke har været placeret i sværhedsgrad 3 eller højere.
Kun åben for ryttere, der IKKE har startet sværhedsgrad 4 eller højere.
LA3-B Åben for ekvipager der ikke har været placeret i sværhedsgrad 5 eller højere.
Kun åben for ryttere, der IKKE har startet sværhedsgrad 6 ved B-stævner.

PRI Åben for ekvipager der har opnået 60% i sværhedsgrad 3 eller højere, og som ikke har været

placeret i sværhedsgrad 5 eller 6 ved B-stævner.

Heste-mesterskaber:
LA1-A Åben for heste der ikke har startet i sværhedsgrad 2 eller højere.

Kun åben for ryttere, der IKKE har været placeret mere end 2 gange i sværhedsgrad 4 eller
højere.

LA4-A Åben for heste der ikke har startet sværhedsgrad 3 eller højere.
Kun åben for ryttere, der IKKE har startet sværhedsgrad 6 eller højere.
MB0-A Åben for heste der ikke har startet sværhedsgrad 4 eller højere.
Kun åben for ryttere, der IKKE har startet sværhedsgrad 7 eller 8.

MA1-A Åben for heste der har startet sværhedsgrad 3 eller højere, og som ikke har været startet i sværhedsgrad 6 eller højere. 1. Mesterskaberne er kun åbne for medlemmer af Holte Rideklub (HRK), Sportsrideklubben (SPR) og Sportsrideklubben Vallensbæk (SIV). Ryttere SKAL melde til og starte for en af disse klubber. Står
der forkert klub på startlisten (ikke programmet), tæller rytterens resultat i den pågældende runde
ikke med i mesterskabet. Det er rytterens ansvar at sikre sig, at det er den rigtige klub, der står på
startlisten.
2. Alle klasser bedømmes af 2 dommere i kvalifikationsrunderne og 3 dommere i finalerne.
3. Ovennævnte kvalifikationer / udelukkelser gælder for resultater opnået ved C-stævner eller højere i
kvalifikationsperioden, dvs. fra 1. januar 2018. Resultater opnået i ponyklasser, gælder kun for
ponyer-ekvipager. Resultater opnået i paradressur medregnes ikke. En ekvipage, der er tilmeldt et
af kvalifikationsstævnerne, og som efter tilmeldingsfristens udløb opnår pønaliteter, der udelukker
denne ekvipage fra start i den tilmeldte klasse, kan starte i den tilmeldte klasse. Er en ekvipage
tilmeldt en kvalifikation men ikke kommer til start, refunderes indskuddet. Pønaliteterne gælder
ved tilmelding til næste stævne.
4. Alle ponyklasser afvikles udelt for alle 3 kategorier
5. Mesterskaberne afvikles på følgende terminer:
1. kvalifikation: Holte Rideklub 20.-22. marts 2020
2. kvalifikation: Sportsrideklubben Vallensbæk 3.-5. april 2020
3. kvalifikation: Sportsrideklubben 25.-26. april 2020
Finale: Sportsrideklubben Vallensbæk 13.-14. juni 2020
6. Kvalifikations- og finaleklasser afvikles som distriktsklasser (C-klasser).
7. En hest/pony må kun starte i én af kvalifikationsklasserne ved hvert kvalifikationsstævne.
8. En rytter/hest/pony må kun startes i én finaleklasse.

9. En rytter må i løbet af turneringen gerne skifte klub til en af de andre klubber, der er med i
Københavnsmesterskabet.
10. Indskud for selve klassen: kr. 200 pr. ekvipage pr. start.
11. Ryttere, som ønsker at deltage i Københavnsmesterskabet, skal ud over klasseindskuddet
indbetale et Københavnsmesterskabs-indskud på kr. 250 pr. ekvipage. Indskuddet skal betales
sammen med anmeldelsen, før rytteren starter i den første kvalifikationsrunde. Ved første
kvalifikationsrunde, hvor rytteren deltager i mesterskabet, tilmelder rytteren sig således både den
almindelige klasse og klassen for tilmelding i mesterskabet.
12. Dotering i kvalifikationsklasserne: 1.– kr. 300, 2. – kr. 250, 3. – kr. 200, 4. – kr. 150, øvr. – kr. 150,-
13. Prioritering efter først-til-mølle-princippet. Ved overvældende tilmelding deles klassen i 2 afd.
Ryttere tilmeldt mesterskaberne skal have fortrinsret til at starte i kvalifikationsklasserne. Dette
gælder dog ikke ved efteranmeldelse. Ved efteranmeldelse oprettes alle ekvipager i den
rækkefølge, de tilmelder sig. Ryttere, der ved tilmelding ikke var tilmeldt mesterskabet og derfor er
kommet på venteliste, kan IKKE rykkes op på ventelisten, selvom de efterfølgende vælger at
tilmelde sig mesterskabet.
14. Point i kvalifikationsrunderne opnås på følgende måde:
Nr. 1: 30 point, nr. 2: 27 point, nr. 3: 24 point, nr. 4: 22 point, nr. 5: 20 point, nr. 6: 19 point,
nr. 7: 18 point, nr. 8: 17 point, nr. 9: 16 point, nr. 10: 15 point, nr. 11: 14 point, nr. 12: 13 point,
nr. 13: 12 point, nr. 14: 11 point, nr. 15: 10 point, nr. 16: 9 point, nr. 17: 8 point, nr. 18: 7 point,
nr. 19: 6 point, nr. 20: 5 point, nr. 21: 4 point, nr. 22: 3 point, nr. 23: 2 point, nr. 24: 1 point. Nr. 25
og derefter: 0 point. Udgåede og diskvalificerede ekvipager kan ikke opnå point i mesterskabsklassen.
15. En ekvipage skal have gennemført mindst 2 kvalifikationsrunder (i samme klasse, se pkt. 17) for at
kunne kvalificere sig til finalen.
16. Styregruppen for mesterskabet kan godkende, hvis en ekvipage ønsker at skifte klasse i løbet af
turneringen (der skal så ikke betales yderligere kr. 250) – dog senest efter 1. runde.
17. Efter 3. kvalifikationsrunde findes de ryttere, der er kvalificerede til finalerne. Antallet af
kvalificerede til finalerne vil være 1 pr. påbegyndt 3 tilmeldte i hvert enkelt mesterskab. Der vil dog
altid være min. 5 kvalificeret til finalen. De ekvipager med flest mesterskabspoint, samt
ligeplacerede med sidst kvalificerede, går videre til finalerne. Såfremt en rytter er kvalificeret til
flere finaler, vælger rytteren ved tilmelding til finalestævnet, hvilken finale der ønskes deltagelse i.
Der må således kun meldes til i én finale.
18. Efter 3. runde offentliggøres listerne over de kvalificerede ryttere. Listerne offentliggøres på
hjemmesiden for den klub, der afvikler finalen. Det er rytternes eget ansvar at undersøge, om de
er kvalificerede til finalerne, samt at få meldt til finalen. Tilmelding sker via DRF GO.
19. Det koster kr. 125 for at deltage i finalen.
20. Ekvipager, der ikke er tilmeldt finalen ved udløb af sidste tilmeldingsfrist til finale-stævnet,
slettes af listen over startberettigede til finalen. Der suppleres derefter op blandt ryttere på
”venteliste”.
21. Der suppleres op ved finalerne i tilfælde af frafald. Der suppleres dog kun op ved framelding frem
til kl. 18 to dage før finalens afvikling.
22. Startorden i finalerne tildeles elektronisk i stævnesystemet.
23. Finalen: Hver ekvipage tager gennemsnittet af sine 2 bedste ridt fra kvalifikationsrunderne med til
finalen (med 3 decimaler). Har en ekvipage således opnået 60%, 63% og 65%, tager ekvipagen 64%

med til finalen. Det i finalen opnåede resultat (i %) lægges sammen med resultatet fra kvalifika-
tionsrunden. Har en ekvipage således 64% med fra kvalifikationsrunderne og opnår 66% i finalen, er

ekvipagens samlede resultat 65%. Vinderen af Københavnsmesterskabet er den ekvipage med
bedst resultat sammenlagt. Ved ligeplacering til 1.pladsen i finalen, er den ekvipage, der var bedst

placeret (havde flest mesterskabspoint) blandt de pågældende ekvipager efter kvalifikations-
runderne, vinder. Ved fortsat ligeplacering, er den ekvipage, der har opnået højest enkelt resultat

vinder – dvs. den ekvipage der har den højeste enkeltstående %, enten fra en kvalifikationsrunde,
eller fra finalen. Er der fortsat ligeplacering, er overdommerens (dommeren ved C) resultat i finalen
afgørende. Er der fortsat ikke fundet en vinder, er ekvipagerne ligeplacerede.
24. Der er ingen præmieoverrækkelse for resultatet i finaleklassen – kun ud fra det samlede resultat
efter kvalifikationsrunderne og finalen.
25. Dotering i finaleklasserne: De kr. 250 som hver rytter betaler ekstra for at deltage i
mesterskaberne, jvf. pkt. 11, overføres til dotering i finalen. Alle deltagende ekvipager i
finaleklasserne bliver placeret og modtager roset. Der er dotering til 50% af de deltagende i

finalerne (laveste dotering er mindst kr. 250). Alle startende i finalerne SKAL møde til præmie-
overrækkelse til hest.

26. Man skal gennemføre finalen for at kunne opnå placering. Ekvipager, der udgår under finalen, vil
ikke blive placeret i mesterskabet.
27. I finalerne er der et dækken til vinderen i hver finale.
28. I tvivlstilfælde vil det være styregruppen (repr. fra HRK, SPR og SIV), der træffer en beslutning. Kun i
tvivlstilfælde opstået direkte under et af stævnerne, er det TD, der træffer en afgørelse.